Werkwijze

Eerste bezoek

In het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is; als er sprake is van een pijnklacht.
U krijgt een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als u bepaalde medicatie gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt.

Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s beschikbaar zijn, zullen deze worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen we u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. Ook met alle mogelijke vragen kunt u op dat moment terecht.

Onze kleinste patiëntjes worden bij het eerste bezoek alleen vertrouwd gemaakt met de apparatuur , de materialen en de tandarts. Ervaring leert dat dit hun vertrouwen op lange termijn bevordert.

Behandelplan

Afhankelijk van uw eigen wensen kan een behandelplan worden opgemaakt met een globale kostenbegroting.

Soms is een extra afspraak nodig voor het bespreken van dit behandelplan, wanneer uitgebreide behandelingen nodig zijn of wanneer er meerdere mogelijkheden zijn om uw gebit te restaureren.

Als u een schriftelijke kostenbegroting wenst wordt deze door ons verstrekt.

Afspraken

Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan maken wij één of meerdere vervolgafspraken met u. Wij melden u het uur dat u verwacht wordt en de geschatte duur van de behandeling. Omdat wij niemand graag lang in de wachtzaal laten zitten vraagt dit een praktijkorganisatie die anders is dan vroeger. Wij durven u dan ook vragen om bij elke afspraak 5 minuutjes op voorhand aanwezig te zijn en ons minstens 48 uur van te voren te verwittigen indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Dit kan telefonisch of via mail. Het tijdig afzeggen van een afspraak laat ons toe iemand anders sneller te helpen. Indien u ons niet of niet tijdig verwittigt dat u een afspraak niet kan nakomen zien wij ons genoodzaakt de voorziene tijd in rekening te brengen.

Indien twee maal een afspraak niet wordt nagekomen zal u geen nieuwe afspraak meer kunnen krijgen.

Doorverwijzingen

Implantologie & parodontologie
Dr. Maarten Glibert
www.paroglibert.be
Stomatologie
ASZ Dr. Laurence Tack
www.asz.be
Orthodontie
Dr. Jos Billen
www.jos.billen.mijntandarts.be
Endodontologie
Gunther Slaus
www.slausendodontie.be
Christophe De Roose
www.endo.be

Voor een aantal zeer gespecialiseerde deelgebieden binnen de tandheelkunde zoals stomatologie,orthodontie, meer complexe casussen binnen de endodontologie en de parodontologie verwijzen wij u graag door naar externe experts in onze omgeving.

Betaling

De betaling gebeurt telkens na afloop van de behandeling. U kan zowel cash als met bankcontact betalen. Wij aanvaarden geen creditkaarten of betalingen per overschrijving.

Spoedgevallen

Binnen de filosofie van de praktijk beschouwen wij mensen die hun mondgezondheid verwaarlozen niet als spoedgevallen. Een patiënt die zijn regelmatige controles volgt en waarbij het behandelplan werd uitgevoerd, wordt door ons zo snel mogelijk geholpen. Wij kunnen hierbij echter geen rekening houden met specifieke wensen wat betreft het tijdstip. Indien u ’s morgens ziek bent gaat u ook niet eerst naar het werk, muziekschool of voetbal maar naar de dokter. Wij kunnen u steeds een attest geven van werk- of schoolverlet voor tandheelkundige problemen.

Gedurende het weekend kan u steeds terecht bij de tandarts van wacht op het nummer: 053/709095.

Dit kan zowel op zaterdag als zondag van 9.00u tot 18.00u. Tijdens de wachtdienst worden enkel dringende en noodzakelijke behandelingen uitgevoerd.

Tandartsenpraktijk De Turck