Informatieplicht

Tandarts Ferdinand Frencken

Informatie voor de patiënt

 

Naam en Voornaam: Frencken Ferdinand

Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts

RIZIV-nummer: 3-86163-91-001

Ondernemingsnummer: BE 0808.568.442

Rechtsvorm: natuurlijk persoon of andere: BVBA Tandartsenpraktijk De Turck

Maatschappelijke zetel : Moerbekeplein 5 9500 Geraardsbergen

Praktijkadres : Moerbekeplein 5 9500 Geraardsbergen

Telefoonnummer: 054/41 94 40

Website: www.tandartssofie.be

E-mailadres : info@tandartssofie.be  – Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd. De patiënt wordt individueel ingelicht over de behandeling en de bijhorende kosten.

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravensteinstraat 36,1000 Brussel

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld

Tandarts Sofie De Turck

Informatie voor de patiënt

 

Naam en Voornaam: De Turck Sofie

Bijzondere Beroepstitel: Algemeen tandarts

RIZIV-nummer: 3-95118-60-001

Ondernemingsnummer: BE 0808.568.442

Rechtsvorm: natuurlijk persoon of andere: BVBA Tandartsenpraktijk De Turck

Maatschappelijke zetel : Moerbekeplein 5 9500 Geraardsbergen

Praktijkadres : Moerbekeplein 5 9500 Geraardsbergen

Telefoonnummer: 054/41 94 40

Website: www.tandartssofie.be

E-mailadres : info@tandartssofie.be  – Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel

Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd. De patiënt wordt individueel ingelicht over de behandeling en de bijhorende kosten.

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Ravensteinstraat 36,1000 Brussel

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

Tandartsenpraktijk De Turck